месечна вноска

Лизинг на употребявани
автомобили

1 стъпка до желания автомобил
Hero image
сметни точно колко и как ще плащаш
цена на автомобила
лв.
първоначална вноска
лв.
срок на изплащане
месечна вноска
Финансирана сума
Check circle без скрити такси
Check circle без доказване на доходи
Check circle получи одобрение до 1 час
Защо да избера AMIGO?
Amigo car
Как да кандидатстваш?
Amigo phone
Стъпка
0 /0
Gray blob
клиентите за amigo
  • клиент на Amigo
Client Image
Amigo logo
При покупка на регистриран автомобил в размер на 20 000 лв., при самоучастие на лизингополучателя - 4000 лв., лизингодателят ще участва в сделката с 16 000 лв. При финансиране за срок от 36 месеца, фиксираният лихвен процент е 41,16 %, годишният процент на разходите/ГПР/ е 49,89%, месечната вноска възлиза на 780,63лева. Общата сума, която ще заплати е 28 102,68 лв. включваща лизинговите вноски. Лизингополучателят дължи данък ПС, застраховка „Гражданска отговорност”, нотариална такса и местен данък както и такси описани в Тарифата за таксите и комисионните на „Амиго финанс” ЕООД.
GO
AMIGO LEASING all rights reserved.