Клон Софарма Бизнес Център Област София - град, гр. София, пк 1756, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев, № 5
phone icon 0700 35 009
clock icon Понеделник - Петък : 9:00 - 17:30
Централен офис Област София - град, София, бул. Христофор Колумб 43, ет. 8
phone icon 0700 35 009
clock icon Понеделник – Петък : 9:00 - 17:30
Офис Враца Област Враца, гр. Враца, пк 3000, Община Враца, бул. ХристоБотев, № 67
phone icon 0700 35 009
clock icon Понеделник – Петък : 9:00 - 17:30
Офис Плевен Област Плевен, гр. Плевен, пк 5805, Община Плевен, Бул. Данаил Попов, 4
phone icon 0700 35 009
clock icon Понеделник – Петък : 9:00 - 17:30
Офис Велико Търново ул. Цанко Церковски № 38, Магазин 1 Г
phone icon 0700 35 009
clock icon Понеделник – Петък : 9:00 - 17:30
Офис Варна бул. Ян Хунияди, № 69, ет. 3, офис 34
phone icon 0700 35 009
clock icon Понеделник – Петък : 9:00 - 17:30
Офис Бургас ул. Транспортна 27 (до Техномаркет)
phone icon 0700 35 009
clock icon Понеделник – Петък : 9:00 - 17:30
Офис Стара Загора ул. Промишлена 5 (срещу портала на КАТ)
phone icon 0700 35 009
clock icon Понеделник – Петък : 9:00 - 17:30
Офис Сливен гр. Сливен, бул. Илинденско въстание 11
phone icon 0700 35 009
clock icon Понеделник – Петък : 9:00 - 17:30
Офис Пловдив Област Пловдив, гр. Пловдив, пк 4003, ул. Стефан Ботев, № 18, ет. Партер
phone icon 0700 35 009
clock icon Понеделник – Петък : 9:00 - 17:30
Офис Дупница Софийско шосе 104 (пред автосалон Ауто Демо)
phone icon 0700 35 009
clock icon Понеделник – Петък : 9:00 - 17:30
Офис Русе ул. Тетово 17 (вход от към ул. Солун 31)
phone icon 0700 35 009
clock icon Понеделник – Петък : 9:00 - 17:30
Офис Благоевград ул. Васил Мечкуевски №14
phone icon 0700 35 009
clock icon Понеделник – Петък : 9:00 - 17:30
Amigo logo
При покупка на регистриран автомобил в размер на 20 000 лв., при самоучастие на лизингополучателя - 4000 лв., лизингодателят ще участва в сделката с 16 000 лв. При финансиране за срок от 36 месеца, фиксираният лихвен процент е 41,16 %, годишният процент на разходите/ГПР/ е 49,89%, месечната вноска възлиза на 780,63лева. Общата сума, която ще заплати е 28 102,68 лв. включваща лизинговите вноски. Лизингополучателят дължи данък ПС, застраховка „Гражданска отговорност”, нотариална такса и местен данък както и такси описани в Тарифата за таксите и комисионните на „Амиго финанс” ЕООД.
GO
AMIGO LEASING all rights reserved.