месечна вноска

Обратен лизинг на
употребявани автомобили

Твоята кола ти носи пари!
Hero image
Твоята кола ти носи пари!
цена на автомобила
срок на изплащане
месечна вноска
Финансирана сума
Check circle Гъвкаво финансиране
Check circle Минимална първоначална вноска
Check circle Бързо и лесно кандидатстване изцяло онлайн
Защо да избера AMIGO Обратен лизинг?
Amigo car
Как работи?
Amigo phone
Стъпка
0 /0
Amigo logo
При покупка на регистриран автомобил в размер на 20 000 лв., при самоучастие на лизингополучателя - 4000 лв., лизингодателят ще участва в сделката с 16 000 лв. При финансиране за срок от 36 месеца, фиксираният лихвен процент е 41,16 %, годишният процент на разходите/ГПР/ е 49,89%, месечната вноска възлиза на 780,63лева. Общата сума, която ще заплати е 28 102,68 лв. включваща лизинговите вноски. Лизингополучателят дължи данък ПС, застраховка „Гражданска отговорност”, нотариална такса и местен данък както и такси описани в Тарифата за таксите и комисионните на „Амиго финанс” ЕООД.
AMIGO LEASING all rights reserved.