Застрахователно обслужване

От 15 април 2021 г., застрахователното обслужване на Амиго Финанс ЕООД се осъществява от застрахователен брокер Амарант България.

Във връзка с това, Амарант България се ангажират да бъдат посредник при сключването, поддръжката и подновяването на всички полици Гражданска Отговорност за всички автомобили, лизинговани от Амиго Финанс ЕООД.

Това означава, че сключването на всички нови застраховки Гражданска Отговорност на лизинговите автомобили, подновяването на изтеклите застраховки, както и плащането на вноски по действащите застраховки трябва да се осъществява с посредничеството на Амарант България.

Служителите на Амарант България ще свържат с Вас за уточняване на подробностите.

Бихме желали да Ви напомним, че застраховка Гражданска Отговорност е задължителна застраховка и следва да бъде поддържана без прекъсване за целия срок на лизинговия договор, съгласно раздел 10 от Общите Условия към договори за финансов лизинг сключвани от Амиго Финанс ЕООД. В случай, че по някаква причина Амарант България не успее да се свърже с Вас с цел да уточни подновяването на застраховката, си запазваме правото да изберем застрахователната компания и начин на плащане на застраховката като разхода за това ще ви бъде префактуриран.

Ако имате въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с:

Амарант България

тел.: +359 895 525 530

тел.: +359 2 492 13 53

email: [email protected]

Амиго Финанс ЕООД

тел.: 0700 35 009 email: [email protected]

Amigo logo
При покупка на регистриран автомобил в размер на 20 000 лв., при самоучастие на лизингополучателя - 4000 лв., лизингодателят ще участва в сделката с 16 000 лв. При финансиране за срок от 36 месеца, фиксираният лихвен процент е 41,16 %, годишният процент на разходите/ГПР/ е 49,89%, месечната вноска възлиза на 780,63лева. Общата сума, която ще заплати е 28 102,68 лв. включваща лизинговите вноски. Лизингополучателят дължи данък ПС, застраховка „Гражданска отговорност”, нотариална такса и местен данък както и такси описани в Тарифата за таксите и комисионните на „Амиго финанс” ЕООД.
GO
AMIGO LEASING all rights reserved.